VQ QUÂN HUY HUYỀN BÍ

Số người đang chơi: 132 (9 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Aus*****te - đã trúng 6999 Quân Huy    -      Ry*****te - đã trúng 6999 Quân Huy    -      Al*****dro - đã trúng 6999 Quân Huy (1)    -      Jos*****is - đã trúng 6999 Quân Huy    -      Gr*****ia - đã trúng 6999 Quân Huy    -      Emi*****mi - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 5000 Quân Huy    -      Ma*****rs - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 5000 Quân Huy    -      Ka*****omi - đã trúng Trúng thưởng nick 4    -      Mi*****tes - đã trúng Trúng thưởng nick 3    -      Way*****dro - đã trúng Trúng thưởng nick 2    -      Sha*****ie - đã trúng 6999 Quân Huy (1)
Giá 9,999/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

Vòng Quay Tulen Thần Sứ

Đã chơi: 3440

61,250đ 49,000đ

Vòng Quay Skin Đoạt Mệnh Thương

Đã chơi: 3272

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Ngộ Không Siêu Việt

Đã chơi: 3288

23,750đ 19,000đ

Lật Thẻ Skin SSS

Đã chơi: 3317

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Violet Thứ Nguyên Vệ Thần

Đã chơi: 2

248,750đ 199,000đ

Lật Thẻ Đá Quý Liên Quân

Đã chơi: 3142

22,500đ 18,000đ

VQ FLOTINO TUYỆT PHẨM

Đã chơi: 153

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »