Vòng Quay Violet Thứ Nguyên Vệ Thần

Số người đang chơi: 475 (8 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Pet*****val - đã trúng Tel'ANNAS Thứ Nguyên    -      Pa*****es - đã trúng Violet Thuyết Ma    -      Ro*****ion - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 19.999 Quân Huy    -      Ma*****old - đã trúng Violet Thứ Nguyên    -      Ru*****ie - đã trúng Nakroth Siêu Việt    -      Ad*****an - đã trúng Violet Thuyết Ma    -      Phi*****sh - đã trúng Violet Thuyết Ma    -      Edw*****ia - đã trúng Tel'ANNAS Thứ Nguyên    -      Ja*****ger - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 99-999 Quân Huy    -      Mat*****en - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 99-999 Quân Huy    -      Aus*****mo - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 19.999 Quân Huy
Giá 199,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

Vòng Quay Tulen Thần Sứ

Đã chơi: 3440

61,250đ 49,000đ

Vòng Quay Skin Đoạt Mệnh Thương

Đã chơi: 3272

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Ngộ Không Siêu Việt

Đã chơi: 3288

23,750đ 19,000đ

Lật Thẻ Skin SSS

Đã chơi: 3317

23,750đ 19,000đ

VQ QUÂN HUY HUYỀN BÍ

Đã chơi: 385

12,499đ 9,999đ

Lật Thẻ Đá Quý Liên Quân

Đã chơi: 3142

22,500đ 18,000đ

VQ FLOTINO TUYỆT PHẨM

Đã chơi: 153

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »