Đăng nhập Đăng ký

DỊCH VỤ Cày thuê Liên quân

LƯU Ý : Uy tín của nick cần cày phải trên 85

- Cày thuê Liên Quân uy tín giá rẻ

- Bảo mật 100% . Không dùng phần mềm lậu .

- 4 bậc rank bên mình mất khoảng 1 ngày hơn để cày . Nên từ khi tiếp nhận đơn các bạn không nên login vào game để bên mình không gặp trục trặc khi cày . CẢM ƠN !!

Tiền:
Từ
đến

Bảng giá

# Tên Tiền công Thanh toán
1 Vàng 4 -> Vàng 3 52,000 VNĐ Đăng nhập
2 Vàng 3 -> Vàng 2 52,000 VNĐ Đăng nhập
3 Vàng 2 -> Vàng 1 52,000 VNĐ Đăng nhập
4 Vàng 1 -> Bạch Kim 5 52,000 VNĐ Đăng nhập
5 Bạch Kim 5 -> Bạch Kim 4 52,000 VNĐ Đăng nhập
6 Bạch Kim 4 -> Bạch Kim 3 52,000 VNĐ Đăng nhập
7 Bạch Kim 3 -> Bạch Kim 2 52,000 VNĐ Đăng nhập
8 Bạch Kim 2 -> Bạch Kim 1 52,000 VNĐ Đăng nhập
9 Bạch Kim 1 -> Kim cương 5 52,000 VNĐ Đăng nhập
10 Kim cương 5 -> Kim cương 4 52,000 VNĐ Đăng nhập
11 Kim cương 4 -> Kim cương 3 52,000 VNĐ Đăng nhập
12 Kim cương 3 -> Kim cương 2 52,000 VNĐ Đăng nhập
13 Kim cương 2 -> Kim cương 1 52,000 VNĐ Đăng nhập
14 Kim cương 1 -> Tinh anh 5 64,000 VNĐ Đăng nhập
15 Tinh anh 5 -> Tinh anh 4 65,000 VNĐ Đăng nhập
16 Tinh anh 4 -> Tinh anh 3 65,000 VNĐ Đăng nhập
17 Tinh anh 3 -> Tinh anh 2 65,000 VNĐ Đăng nhập
18 Tinh anh 2 -> Tinh anh 1 65,000 VNĐ Đăng nhập
19 Tinh anh 1 -> Cao thủ 1* 110,000 VNĐ Đăng nhập
20 Cao thủ 1* -> Cao thủ 5* 130,000 VNĐ Đăng nhập
21 Cao thủ 5* -> Cao thủ 10* 130,000 VNĐ Đăng nhập
22 Cao thủ 10* -> Cao thủ 15* 130,000 VNĐ Đăng nhập
23 Cao thủ 15* -> Cao thủ 20* 130,000 VNĐ Đăng nhập
24 Cao thủ 20* -> Cao thủ 25* 130,000 VNĐ Đăng nhập
25 Cao thủ 25* -> Cao thủ 30* 130,000 VNĐ Đăng nhập
26 Cao thủ 30* -> Cao thủ 35* 130,000 VNĐ Đăng nhập
27 Cao thủ 35* -> Cao thủ 40* 130,000 VNĐ Đăng nhập
28 Cao thủ 40* -> Cao thủ 45* 130,000 VNĐ Đăng nhập
29 Cao thủ 45* -> Cao thủ 50* 130,000 VNĐ Đăng nhập
30 Cao thủ 50* -> -2,410,000 VNĐ Đăng nhập

Mô tả

- Cày thuê Liên Quân uy tín giá rẻ

- Bảo mật 100% . Không dùng phần mềm lậu .

- 4 bậc rank bên mình mất khoảng 1 ngày hơn để cày . Nên từ khi tiếp nhận đơn các bạn không nên login vào game để bên mình không gặp trục trặc khi cày . CẢM ƠN !!

Dịch vụ khác